Modüller

K12NET Okul/Dershane Yönetim Yazılım Sistemleri

K12NET, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyabileceği modülleri içinde barındıran, bir okul/dershane yönetim yazılım sistemidir. 33 Modülden oluşmaktadır. Dış dünyaya açılan personel portalı, öğretmen portalı, öğrenci-veli portalı olmak üzere 3 portaldan oluşmaktadır.

K12Netsunum

1-K12NET,E-okulla uyumludur.

Türkiye’de okulların resmi yazılımı e-okuldur. Okullar,  bakanlığımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmek için; e-okul sistemine not, devamsızlık gibi bilgileri girmek zorundadırlar. Kullanıcılara aynı işi 2 kez yaptırmamak için e-okula giriş yapılan öğretmen, öğrenci, veli, şube, ders, dersin öğretmenleri, devamsızlıklar, ders notları, davranışlar, gibi bilgileri  K12NET’e aktarılabilmektedir. Ders notları, devamsızlıklar ve davranış uygulamaları aktarımı ise çift taraflıdır, ister K12NET’e, ister e-okula veri girişi yaparak aktarımları sağlayabilirsiniz.

2-İletişim

K12Net’te iletişim, 4 kanaldan yürütülebilmektedir. 3’ü ücretsiz olmak üzere (ekran mesajı, duyuru, e-mail) 4 türde mesaj gönderimi sağlayabilirsiniz. SMS gönderimi ise altyapımıza uygun operatörler ile anlaşmanız durumunda kullanılabilir. Tek bir tıkla, bir şubenin, bir sınıf seviyesinin, bir okulun, hatta genel müdürlüğünüze bağlı tüm okulların öğrenci, öğretmen, velilerine mesaj gönderebilirsiniz ve gönderilen mesajların okunup okunmadığı bilgisini edinebilirsiniz. Bunların excel olarak raporlanmasını sağlayabilirsiniz. Sınav sonuçları, devamsızlık, gecikmiş ödemeler, doğum günü kutlamaları gibi bilgileri SMS olarak velilerinize gönderebilirsiniz. “Okul Mesajlaşma Listesi” ile okulunuzdaki mesaj trafiğinin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

3-Ödev Takip

K12Net sisteminde öğrencilerinize 4 çeşit ödev verilebilmektedir. Düz bir metni yönerge olarak yazabilir, ekteki pdf,Word, excel dokümanını, ya da ekteki sınavı online sınav olarak atayabilirsiniz. İstediğiniz bir web adresini link şeklinde  ödev olarak öğrenci portallarına gönderebilirsiniz. Velilerin çok sıklıkla çocuklarına sorduğu “Çocuğum ödevin var mı, ödevinin son tarihi ne zaman bitiyor, ödevini yaptın mı yapmadın mı? Sorularına veli portallarından cevap bulabilirsiniz. Öğretmenlerin ödev trafiğini izleyebilir, hangi dersten hangi öğretmenlerin ödev verdiğini görebilir, ödev ile ilgili rapor ve analizlere ulaşabilirsiniz. Öğretmenlerin ödev vermeleri ve ödev kontrol etmeleri çok kolaydır, 10 saniye içinde ödev atayıp, ödevleri kontrol etmek mümkündür. Kontrol edilen ödevler, anında öğrenci/veli portallarında analizlere dönüşür.

4-Kayıt Yönetimi

K12NET Kayıt Takip Modülü, kurumunuza kayıt olmayı planlayan potansiyel öğrencilerinizi misafir olarak kayıt altına alma olanağı sağlamaktadır. Velinin/öğrencinin  görüşmeye hangi tarihte geldiğini, yapılan görüşmenin içeriğini, belirlenen ücret gibi bilgileri takip edebilirsiniz. Kayıt Takip Modülü ile kaydettiğiniz misafir öğrencilere, okulunuzu tanıtmak için mesajlar gönderebilir, okulunuza kayıt olmaya karar verdiklerinde tek bir işlemle asil öğrenci listesine dahil edebilirsiniz.

5-Ölçme Değerlendirme

K12NET Ölçme Değerlendirme Modülü iki alanda Tübitak ödülü almıştır. Çoktan Seçmeli ve klasik sınavlarınızı kazanım esaslı yapabilir, 28 farklı özgün rapor ve analizle sınav sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Sınavlarda kullanılan kazanımlara göre öğrencinin konu bazlı başarısını, eksiklerini nokta tayini tespit edebilirsiniz. Sınav sonuçlarınıza göre kazanım esaslı etütler düzenleyebilirsiniz. Bir konuyu öğrenememiş öğrencileri bir araya getirerek etkili geri bildirim eğitimleri yapabilirsiniz.  Sınav sonuçlarını ayrıca  SMS veya E-Mail yolu ile velilere ulaştırabilirsiniz.

6-Sınav Oturum Yönetimi

Öğrencilerinizi kendi sınıf seviyelerinde, farklı sınıf seviyelerinde, farklı müdürlüklerde karıştırarak, zahmetsizce sınav oturma planları yapabilirsiniz. Öğrencilerinize resimli/resimsiz Sınav Giriş Belgesi verebilirsiniz. Optik form kodlayıcı programı optik formların kimlik bölümlerini otomatik kodlatıp, öğrenci ismine düzenlenmiş sınav evrakları hazırlayabilirsiniz. Kurumunuz dışından misafir öğrencileri davet ederek, bursluluk sınavları organize edebilirsiniz.

7-Online Sınavlar

Öğrenciler kendi portallarından online sınav olabilirler. Online sınav için soru editörü programına ihtiyaç duyulmaktadır. Editör kullanılarak her sorunun içeriği, çözümü hatta videolu çözümü yüklenebilmektedir. Kendi portallarından sınav olan öğrenciler sınav bitiminde sonuçlarını görebilmekte, eğer yüklendiyse sınav sorularına, çözümlerine, çözümlü videolarına ulaşabilmektedirler.

8-Online Anket Modülü

K12NET’de kuruma özel anketler hazırlanabilmekte, kurumlar istedikleri soruları kendi formatlarına uygun olarak hazırlayabilmektedirler.  Öğrenci, veli, öğretmen, muhasebe birimi gibi kurumda bulunan herkese ve birime, dilenirse zorunlu,  dilenirse  isteğe bağlı olarak anket uygulattırılabilmektedir. Anket uygulaması devam ederken bile analizler otomatik oluşmaktadır. Her madde ayrı ayrı analiz edilmekte, kişilerin anket sonucunda yazdığı açık uçlu notların hepsi tek bir yerde toplanabilmektedir. Böylece kurumda aksayan hizmetler, memnuniyeti fazla olan taraflar hemen tespit edilebilmektedir.

9-Ajanda

Kurumunuzun etkinliklerini, özel günlerini, faaliyetlerini  tanımlayıp, öğrenci-öğretmen ve velilerinizle paylaşabilirsiniz. Öğretmenler, şube öğretmen kurullarında görüşmek üzere öğrencileri ile ilgili görüşlerini girip, paylaşmak istedikleri kişi ve birimlere iletebilirler.

10-Davranış

K12Net sisteminde gözlemlenebilen her durum, davranış modülünde kullanabilir. Bir davranışı bir kez ya da çok kez gözlemleyerek puanlayabilirsiniz. Puanlayacak zümre, öğretmen ve kişileri belirlemede esnek yetki yapısını kullanabilirsiniz. Bir davranış setini farklı zamanlarda uygulayarak, öğrencilerin gelişimlerini süreç içerisinde izleyebilirsiniz. K12Nette çeşitli davranış formları (Disiplin Notu, Sınıf Rehber Öğretmen Görüşü, Olumsuz davranışlar gibi) oluşturabilir, bu davranışlara göre öğrencilerinizi puanlayabilirsiniz. Bu gözlemlerinizi farklı isimlerde dizayn edilmiş karneler  ile velilerinizle paylaşabilirsiniz.

11- Rehberlik

Rehberlik modülünü kullanarak kayıtlı asil öğrencileriniz ile yaptığınız rehberlik görüşmelerini kayıt altına alabilir, yapılan görüşmeleri yıllar boyunca arşivleyebilirsiniz. Türkiye’de standardize edilmiş rehberlik /test ve envanterlerini kullanabilirsiniz. Bunların değerlendirilmesi için istediğiniz optik kâğıdı, istediğiniz, optik makineyi kullanabilirsiniz.

12-Günlük ve Ders Devamsızlığı

K12NET’de günlük veya ders devamsızlığı tutabilirsiniz. Devamsızlık türlerini ve ağırlıklarını istediğiniz gibi belirleyebilir, devamsızlık ile ilgili liste ve analizlere anında ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin devamsızlıklarını belirlediğiniz kriterlere göre SMS  ve e-mail olarak bilgilendirme amaçlı gönderebilirsiniz. Ders devamsızlığını, belirlediğiniz  kurallara göre günlük devamsızlığa da çevirebilirsiniz.

13-Etüt Yönetimi

Okulun ve öğretmenlerin uygun olduğu saatleri  sisteme tanıtıp öğrencilerin sistemden bire bir etüt almalarını sağlayabilirsiniz. Derslerde eksikleri olan öğrencilere öğretmenler veya yöneticiler etüt ataması yapabilirler. Öğrenciler, kendi portallarından  etüt talebinde bulunabilir veya kurumda var ise Kioks tipi cihazlardan etüt talep edebilirler. Ölçme sınavlarında alınan sonuçlar doğrultusunda öğrencinin eksik olduğu kazanımlar  belirlenerek otomatik olarak etüt atanabilir.

14-Sağlık / Taramalar

K12NET’de öğrenciler için sağlık kartı oluşturulabilmekte, revire ne sıklıkla gelindiği, ne tür şikâyetlerde bulunulduğu, uygulanan tedavileri kayıt altına alınabilmektedir. Bu verilere dayandırılarak istatistiksel sonuçlara ulaşılabilmektedir. Öğrenci gelişim sürecinin takibi için boy, kilo, kemik gelişimi, el-göz koordinasyon  ölçümü gibi taramalar yapılabilmektedir. Öğrencilere ait bu tarama bilgileri ile uluslararası standarda göre yorumlanabilmektedir.

15-Kulüpler

Öğrencilerinizi kulüplere manuel atayabileceğiniz  gibi  kulüp tercihlerini, öğrenci ve velilerin kendi portallarından yapabilecekleri şekilde de  tasarlayabilirsiniz. Öğrenciler 4 kulübe kadar seçim yapabilmektedirler. Tercihler tamamlandıktan sonra tek bir işlemle öğrencilerin mümkünse tamamı birinci tercihine yerleşecek şekilde, olmadığı takdirde ikinci, üçüncü, dördüncü tercihlerine saniyeler içerisinde yerleştirilebilmektedir.

16-Ön Muhasebe

K12NET ile ön muhasebe olarak tanımlanan her işi yapabilirsiniz. Kasalarınızı tanımlayabilir, gelir ve giderlerinizi işleyip kasa takiplerini yapabilirsiniz. Kayıt sözleşmesi yaptığınızda velilerinizin imzalayacağı Kayıt Zarfı, sizin dizayn ettiğiniz şekilde sistem tarafından hazırlanmaktadır. Tahsilatlarınızı  yaptıktan sonra Makbuz ya da Fatura çıktısını döküm olarak alabilirsiniz. Gecikmiş ödemesi olanları tespit edip, istediğiniz kişilere gecikmiş ödeme uyarısını SMS olarak gönderebilirsiniz. Personelleriniz için sözleşme düzenleyebilir, maaş ödemelerini kayıt altına alabilirsiniz. Öğrenci dışında gelirlerinizi sisteme işleyebilir, gider kalemlerinizi belirleyerek giderlerinizi belirleyebilirsiniz. Hesaplar arasında virman yapabilir, mali hesaplardaki tüm hareketleri izleyebilirsiniz. Tek sayfada kurumun tüm durumunu ortaya koyan, Kurucu raporunu bir tıkla elde edebilirsiniz.

17-Öğrenci Servisleri

Öğrenci servisleri modülü kullanarak okulunuzda çalışan servis araçlarını  sisteme kaydedebilirsiniz. Servis güzergahlarını sisteme tanıtılıp gün ve  güzergah bilgilerine öğrencilerinizin durumlarını takip edebilirsiniz. Tek bir tuşla ilgili serviste seyahat eden öğrencilerin velilere ihtiyaç duyulduğunda SMS gönderimi yapabilirsiniz.

18-Ders Dağıtım Programı

K12NET’in ders dağıtım programı tabir yerindeyse “iğnenin deliğinden” geçirir. Öğretmen-ders-saat bilgisi gözetilerek en verimli ders programlarının yapılmasını, şube ve öğretmenlere göre ders dağıtım programı listelerinin hazırlanmasını ve tüm süreci görebileceğiniz çarşaf listelere ulaşımını bu modülle sağlayabilirsiniz.

Türkiye

ATLAS EĞİTİM YAZILIMLARI
Hacettepe Teknokent 1.Arge Binası No:25 Beytepe 06800 Ankara – TURKEY

Tel:+90 312 299 2313
E-Mail: info@k12net.com

United States

K12NET, LLC
28610 Hwy 290, F09 #158 Cypress, TX 77433

Tel: 713-412-7558
E-Mail: info@k12net.com

Palestine

K12NET Palestine LLC
Al-Irsal Street, Opposite Palestine Tower New Man Building 6th Floor, Office 607. Ramallah

Tel: +970 599 950 060
E-Mail: info@k12net.com

United Arab Emirates

NOVELTY TECHNOLOGIES
The One Tower, Office 3926, Sheikh Zayed Road Barsha Heights – Dubai United Arab Emirates

Tel:+971 4 246 2871
E-Mail: info@k12net.com