İnanın! Böyle Öğretmenlerimiz Var. (K12NET Yenilik Haberi)

İnanın! Böyle Öğretmenlerimiz Var. (K12NET Yenilik Haberi)
Öğretmen farklı şubelerde derse giriyor, girdiği  şubelere açık uçlu, klasik sorulardan oluşan ortak sınav yapmak istiyor. Dersine girdiği bir şubesinde sınavın her şeyini, puanlarını, kazanımlarını tanımlıyor. İşte bu çalışkan öğretmenlerin bizden bir isteği vardı. “Bir şubemde tanımladığım bu sınavı, diğer şubelerime de bir hareketle aktarayım, sonra da tüm şubelerimin katılımıyla ortak sınav hazırlayayım, bunu da sadece öğretmen portalından kimseden yardım istemeden kendi imkânlarımla yapayım.” işte bu isteklerini yerine getirdik.
İsterse Zümre Ortak Sınav Yapabilir.
Bir öğretmen 6/A,6/B şubelerinde derse giriyor olsun, aynı zümrenin diğer öğretmeni de 6/C ve 6/D şubelerinde derse giriyor olsun. Aynı kursa bağlı olmak koşuluyla zümrenin bir öğretmeni, tek şubesinde sınavı hazırlar, bu hazır sınavı kendi şubelerine çekebildiği gibi, öğretmen arkadaşı da tek bir hareketle kendi şubelerine çekebilir.
İşte böyle sınavlar yapınca öğrenciye “50 aldın, 75 aldın” demek yerine aşağıdaki gibi karneler ve daha nice liste analizler alabilirsiniz.
21 Aralık Perşembe Günü Saat 14:30’da yeni hazır ettiğimiz not defterine bağlı olmayan ortak klasik sınavlarını anlatırken, yukarıda anlattığımız özellikleri de eğitimin sonunda ayrı bir başlık olarak  anlatacağız. Konu ile ilgili doküman ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İster klasik, ister çoktan seçmeli soruları, kazanım esaslı  analiz yapabilirsiniz, bunları ölçme değerlendirme biriminiz  yapabileceği gibi, bu tip çalışmalar yapmak isteyen öğretmenlerimiz de kendi olanaklarıyla aynı karne, liste ve analizlere ulaşabilirler.