Kurucuların Duymak İstedikleri Müjdeyi, K12NET Bildirim Olarak Gönderecek

Kurucuların Duymak İstedikleri Müjdeyi, K12NET Bildirim Olarak Gönderecek

Geçen hafta, K12NET olarak kurucuların en sevdiği sorunun cevabını vermiştik. Bu hafta da kurucuların bir başka sorusunu ele alacağız.  

Kurucular, en çok hangi haberi duymak ister? Hangi haber, onlar için müjdeli haberdir?

Cevabı oldukça kolay tahmin edilebilecek bir soru: 

En çok, yeni kayıt haberini duymak isterler. 

Sonra hangi haberi duymak isterler? 

Kayıt yenileme haberini duymak isterler. Bu sadece maddi kazanca karşı duyulan bir sevinç değildir. Her yeni kayıt, her yeni kayıt yenileme, o kurumun bir sonraki yıla bina, donanım, personel yatırımı demektir. Her kayıt, var olma mücadelesinin en somut adımıdır.  Bu güncellemeyi çıkarmadan önce şahsen tanıdığımız kuruculara sorduk. “Kayıt süreçleri ile ilgili tüm haberleri zaten gün sonunda otomatik olarak sizlere ulaştırıyoruz. Bir de gün içinde her yeni kayıt olduğunda, her yeni kayıt yenilemesi yapıldığında ücretsiz, whatsapp, twitter gibi bildirimlerin cep telefonlarınıza  gelmesi sizleri rahatsız eder mi? Örneğin günde 10-15 kayıt alsanız, 10-15 bildirimin ayrı ayrı gelmesi sizleri rahatsız etmez mi?” diye sorduk. Birçok kurucu, ağız birliği etmiş gibi “Kesinlikle rahatsız etmez” dediler. Küçük bir kısmının rahatsız olma ihtimalini de göz ardı etmedik. Bildirim gönderimlerini yetkiye bağladık. İsteyen yetkiyi açacak, isteyen kapatacak. Bildirim isteyen kurucu veya kurucu yetkililerimiz, yeni kayıt oldukça, kayıt yenileme yapıldıkça bildirim alacaklar. Bildirimler yaklaşık son bir saat içindeki önümüzdeki yılın kayıtlarına bakılarak farklı kombinasyonlarda gönderilecek. Bu kombinasyonları aşağıdaki resimlerle açıklamaya çalıştık:

1- Numaralı Resimde : Öğrenci, önümüzdeki yıla yeni  kayıt olmuş. Bu kurum, K12NET  muhasebe modülünü kullanmıyor. Bu yüzden kurucuya/kurucu yetkili kişilere sadece yeni kayıt olduğu bilgisi veriliyor.

2- Numaralı Resimde: Öğrenci önümüzdeki yıla yeni kayıt olmuş. Bu kurum, K12NET’in muhasebe modülünü kullandığı için ikinci bir bildirim daha gelmiş ve kaydın kaç liraya alındığı bilgisi de verilmiş.

3- Numaralı Resimde: Öğrenci önümüzdeki yıla kayıt yenilemiş ( İç Kayıt)   

4- Numaralı Resimde: Son bir saat içinde 3 öğrenci kayıt yenileme veya yeni kayıt yapıldıysa sıra ile öğrenci  isimleri alt alta yazılır.

5- Numaralı Resimde: 3’ten az öğrenci kayıt yenileme veya yeni kayıt olduğu için isimleri alt alta yazılırken, 3’ten fazla yeni kayıt olursa sadece sayısı verilir. 5 numaralı örneğe göre 1 öğrenci 7. Sınıfa, 3 öğrenci 6.sınıfa, 1 öğrenci 8.sınıfa kayıt yenilemiştir.

Not: Önümüzdeki yıla kayıt yapıldığında bu bildirimler öğrenci ve velilere de gönderilebilmektedir. Bu bildirimlerin öğrenci, veli, kurucu veya diğer birimlere gönderilip gönderilmemesi kurumların inisiyatifine bağlıdır. Okulların bildirim gönderip/göndermemeleri yetkiye bağladır. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, K12NET, Ekran mesajında ekli dosya olarak gönderilecektir. Muhasebe bilgisi içeren bildirimler, bizim tepeden yaptığımız ayarla  sadece kurucu raporu giden yetkililere gönderilmektedir.  Kayıt yenileme / yeni kayıt bildirimleri okul yöneticilerine ve kurucu raporu giden yetkililere gönderilmektedir. Bu bir ayardır, siz bu ayarı K12NET ekran mesajından gönderdiğimiz yardım dokümanına bakarak istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.